Email: magyarvadasztrofea@gmail.com

DR. BAKÓCZI ANTAL HAGYATÉKA

Dr. Bakóczi Antal
(1931-2015)

Vadászati életrajz

A természettel és a vadászattal gyermekkora óta kapcsolata volt. A természetbe szinte beleszületett. Születési, nevelkedési helye a Hajdú-Bihar megyei Sáp eleve meghatározta a természethez, vadhoz, vadászathoz való viszonyát. Korai élményeiről, vadászattal való barátkozásáról a Vadászszenvedély, vadászati fegyelem című műve első lapjain ír.

1960-ban lett a legfelsőbb Ügyészség Vadásztársaságának tagja (később Jurij Gagarin Vt.), amelynek 1964-1989 között negyedévszázadon át az elnöki tisztségét töltötte be. Vadásztársasági teendői mellett különböző MAVOSZ tisztségeket is ellátott. Öt évig (1970-1975) volt a MAVOSZ Országos Fegyelmi Bizottságának a tagja. 1968-1989 között a MAVOSZ Országos Választmányának a tagja is volt. Tudományos monográfiája (Az emberölés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1984) mellett három jelentősebb témájú műve is megjelent (Vadászszenvedély, vadászati fegyelem, Táncsics Kiadó 1971, A vadászati balesetekről, a MAVOSZ kiadványa, Budapest, 1979, Vadorzók, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1973). Az előbb említetteken túl a Vadászati alapismeretek című mű első és második, átdolgozott kiadásában (Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1975 és 1978) 1-1 ív terjedelmű anyag is Bakóczi Antal tollából származik.

Ő készítette elő-testületi elfogadásra és jóváhagyásra-a MAVOSZ Fegyelmi Szabályzatát és a három kiadást megélt MAVOSZ Vadászati Szabályzatát. 1970 és 1985 között a fentieken túl összesen 19 vadászattal, vadgazdálkodással, vadászetikai kérdéssel összefüggő tanulmánya és cikke látott napvilágot a Nimród vadászlapban, a Belügyi Szemlében és a Magyar Rendőrben. A hazai vadgazdálkodás és vadászat érdekében végzett munkásságát, vadászirodalmi tevékenységét, valamint a Legfelsőbb Ügyészség, majd a később Jurij Gagarin vadásztársaság eredményes vezetéséért a MAVOSZ vezetőtestületei négy ízben-1970-ben, 1980-ban, 1985-ben és 1987-ben- ismerték el Nimród Vadászéremmel.

Kiemelkedő trófeai nincsennek. Vadászati tisztségei ellenére erkélyét mindössze egyetlen páratlan 10-es szarvasbika agancsa és két vadkan agyar díszítette. Trófeáit budapesti általános iskolák szertárainak ajándékozta.

A Mátrai Sólyom Bérkilövő Vadásztársaság tiszteletbeli tagjaként élte nyugdíjas éveit emlékezve szeretteire, nagyszerű tanítómestereire, erdész és vadász barátaira, az életét végig kísérő vadászati élményire, a bihari tájakra, a Mátra fenséges és szépséges vonulataira.

 

Dr. Riteczné Dr. Bakóczi Ágnes

 

SZERETNE FELAJÁNLÁST TENNI? VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!